Всеки четвърти, който живее в пловдивска област, мизерства. По данни

Всеки четвърти, който живее в пловдивска област, мизерства. По данни ...

Всеки четвърти в пловдивска област живее в бедност.Всеки четвърти, който живее в пловдивска област, мизерства. По данни на НСИ 22 на сто от нашенците живеят под прага на бедността. Според изчисленията на експертите минимумът от средства, които са нужни за покриването на жизнените потребности в областта, е 369 лв. месечно. Всеки четвърти обаче живее с по-малко. През последните години делът на бедното население запазва равнището си.

Обикновено нашенците не можели да си позволят едноседмична почивка извън дома, да консумират често месо или риба, както и да посрещнат неочаквани разходи със собствени средства.

Междувременно от социалното министерство предложиха формулата за изчисляване на линията на бедност да бъде променена. Причината е, че сега действащата методика не е обективна. Тя се определя на базата на статистическо наблюдение на бюджетите на 3020 домакинства. Новата методика ще следи не само доходите, но и условията на живот на над 8000 семейства. Тя ще разглежда показатели като материални лишения, работещи бедни, домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, риск от бедност и социално изключване по единна методология. Очаква се да бъде изграден профил на бедността на национално ниво, по региони на планиране и области на страната.

Промените ще влязат в сила от 2020г. Сега действащата методика за определяне на линията на бедност е от 2006г., като е актуализирана само веднъж.

Източник: marica.bg