Видин. Общините имат ангажимент да дават вярна и точна информация

Видин. Общините имат ангажимент да дават вярна и точна информация ...

Огнян Ценков, кмет на Видин: Общините имат ангажимент да дават вярна и точна информация за хода на проекта за пътя Видин – Ботевград, за да няма манипулиране на жителите.

Видин. Общините имат ангажимент да дават вярна и точна информация за хода на проекта за модернизация на път I-1 Видин – Ботевград, за да не се допуска манипулиране на жителите. Това каза на пресконференция кметът на Видин Огнян Ценков, предаде репортер на Радио „Фокус“ - Видин. Той участва в срещата с министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и Дончо Атанасов, член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“. Огнян Ценков определи срещата като навременна и изрази удовлетворение от факта, че такива ще се организират периодично. Той поздрави всички за доброто взаимодействие между държавната и местната власт и за постигнатите резултати в открит диалог с гражданите. По думите му в началото на седмицата в Община Видин е получена заповедта на заместник-министър Николай Нанков, с която се дава разрешение на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изработване на подробните устройствени планове – парцеларни планове.
„Веднага публикувахме заповедта в нашия сайт и изпратихме информацията до медиите. Вчера получихме техническата документация за започване процедурата за ПУП – ПП, разгласихме процедурата, като поставихме обявления в град Видин и останалите шест населени места, през землищата на които ще премине пътят, публикувано е съобщение за това в местната преса, а днес е подадено заявление за публикуване в Държавен вестник. След излизането на обявлението всички граждани, чиито интереси са засегнати от проекта на подробния устройствен план, имат възможността и правото да изразят своите становища. След изтичането на срока ние ще предоставим тези становища в АПИ. Искам да обърна особено внимание на една фалшива новина - една лъжа, която се тиражира както в медиите, така и от определени политически фигуранти – многомандатни общински съветници в Община Видин, че има забавяне на осъществяване на процедурите. Напротив. Тук искам да благодаря и на министър Аврамова, и на г-н Дончо Атанасов и техните експерти, във връзка с разговорите и взаимодействието между нас през миналата година, за планираните промени в Закона за устройство на територията – да не се налага изменение на общия устройствен план, а директно да се преминава към изработване на подробни устройствени планове – парцеларни планове“, каза Огнян Ценков. Той допълни, че това облекчава много процедурата и скъсява сроковете. „Благодарности и на г-н Владимир Тошев и на представителите в 44-тото Народно събрание, че взеха предвид тази необходимост. Не става въпрос конкретно за магистралния път Видин – Ботевград, а и за останалите магистрали. Това са процедури, които засягат всички. Не може един кмет или който и да било да възпрепятства тези процедури, защото това е законодателство. Реално, честно, искрено и абсолютно правдоподобно ние заявяваме, че сроковете са съкратени по този начин с няколко месеца“, заяви кметът на Видин. Той добави, че в програмата на правителството 2017 - 2021 г. изграждането на магистралния път Видин – Ботевград е приоритет в раздел „Транспорт“ и никой, по никакъв начин не е казвал, че няма да бъде осъществен. На 7 март 2018 г. Министерски съвет още веднъж е потвърдил този ангажимент. „Затова ние трябва да обявим на нашите съграждани да не се поддават на манипулации и на езика на омразата, защото това се прави с чисто политическа цел, в лична, а не в обществена полза“, допълни Огнян Ценков.
Анна ЛОЗАНОВА

Източник: focus-news.net