Видин. Кметът на община Видин Огнян Ценков се срещна с

Видин. Кметът на община Видин Огнян Ценков се срещна с ...

Видин: Кметът на общината Огнян Ценков се срещна с жители на град Дунавци.

Видин. Кметът на община Видин Огнян Ценков се срещна с жители на град Дунавци. Срещата се организира от Инициативен комитет по повод обсъждане на въпроси, свързани с животновъдна ферма, съобщиха от пресцентъра на общината. На нея присъстваха Красимир Асенов, заместник-председател на Общински съвет – Видин и Димо Скорчев, кмет на Дунавци. Председателят на Инициативния комитет Малин Младенов откри общоградското събрание. Той припомни чрез кратък видеоклип събитията от преди десет години, когато хората от населеното място се вдигат на протест срещу изградения свинекомплекс, който замърсява въздуха с вредни емисии. И днес опасенията са, че фермата пак може да бъде пусната в експлоатация и всичко да се повтори. Инициативният комитет е подал жалби, с които е уведомил отговорните институции на регионално и национално ниво, от които зависи решаването на проблема. Сезирани са министърът на здравеопазването, народните представители от нашия избирателен район и националния омбудсман Мая Манолова. В доклада си от миналата година Манолова е предложила на народните избраници да бъде възстановена отменената Наредба №7, която регламентира хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Надеждата на хората е в най-скоро време да има законодателни промени в тази насока. Малин Младенов посочи, че в Областната дирекция по безопасност на храните не съществуват документи, от които да е видно регистрирането на фермата. За да функционира този обект, той трябва да има издадени всички необходими за това разрешения.
Кметът на Община Видин Огнян Ценков категорично заяви, че няма да допусне свинефермата да заработи отново. И припомни, че със заповед на директора на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Видин през 2007 г. е спряна работата на комплекса. От страна на фирмата-собственик на фермата последва обжалване пред Административен съд – Видин, който потвърждава заповедта на Регионалната дирекция. Действията продължават с обжалване и пред Върховен административен съд, който от своя страна отменя решението на Административен съд – Видин, с което заповедта на РДНСК е обявена за незаконосъобразна. В мотивите се посочва, че след като е имало строеж, осъществен през 1972 г. и е съществувала животновъдна ферма, независимо че е със статут на кравеферма, сградата може да бъде използвана и за свинеферма. Фирмата използва този акт на Върховен административен съд, за да поднови намеренията си и по този начин свинекомплексът да започне пак работа. Видинският кмет подчерта, че след като се е запознал с проблема, е предложил на Инициативния комитет да бъде сформирана комисия, в която да се включат и експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Монтана. Огнян Ценков се обърна към всички присъстващи в залата с призив, когато се организират протести, хората да се съобразяват със законно регламентираните действия, в съответствие със закона за събранията, митингите и манифестациите. Той предложи на Инициативния комитет да организира подписка, която лично ще внесе в Общински съвет – Видин, за започване на процедура за промяна в нормативната база, а именно Наредба №7. Предложението ще бъде изпратено в Народното събрание, до президента, до министър-председателя, до министрите на здравеопазването и на земеделието.
Собствениците на фермата ще бъдат уведомени с писмо в едномесечен срок да изградят ограда около свинекомплекса, за да се ограничи достъпа на външни лица до сградите, които се рушат и са опасни за хората.
В края на срещата кметът на Община Видин Огнян Ценков увери жителите на Дунавци, че с правомощията, дадени му от закона, ще положи всички усилия и ще бъде направено необходимото, за да не се допусне на територията на града да бъде възстановена животновъдната ферма.

Източник: focus-news.net