Видин. До 2020 година две училища във Видин ще бъдат

Видин. До 2020 година две училища във Видин ще бъдат ...

Огнян Ценков, кмет на Видин: До 2020 година две училища в града ще бъдат със съвсем нова визия.

Видин. До 2020 година две училища във Видин ще бъдат със съвсем нова визия. Това каза кметът на Общината Огнян Ценков при откриването на конференцията по изпълнението на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Проектът се реализира в Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ и Средно училище „Цар Симеон Велики“. По повод представяне напредъка на ремонтните дейности бе организирана конференция, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин. „Целите, които си поставяме с реализирането на този проект, са с модернизацията на образователната инфраструктура да подобрим и качеството на образованието, и условията на труд, които ще бъдат в полза както на учениците в град Видин, така и на учителите“, каза Огнян Ценков. Той отбеляза, че важните стъпки, предприети през 2018 година, дават сериозно основание на Община Видин да продължава по същия път и през тази година. Заместник-кметът инж. Цветан Асенов, който е и ръководител на проекта, представи резултатите от извършените строително-монтажни дейности до момента в двете училища. „В Профилираната природо-математическа гимназия и Средно училище „Цар Симеон Велики“ демонтажните работи на електрическите и ВиК инсталации са завършени на 60 - 70%. В Средно училище „Цар Симеон Велики“ е направен изкопът на басейна, демонтиран е старият физкултурен салон и е започнало изграждането на новия спортен салон към училището, който ще се ползва от всички учащи се в града, както и за провеждането на различни спортни събития. В ППМГ „Екзарх Антим I“ също се изгражда спортен салон, а на покрива на училището ще има тенис на корт", посочи той. Инж. Асенов обяви, че до 15 септември основната част от работата на двата обекта ще бъде финализирана и изрази увереност, че до края на 30-месечния срок всичко ще приключи по план.
Директорът на СУ „Цар Симеон Велики“ Венцислав Станев и председателят на училищното настоятелство на ППМГ „Екзарх Антим I“ Лилия Цанова посочиха, че имат положителни впечатления от извършването на ремонтните дейности.
Проектът „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 – Видин“. Общата стойност на проекта е 16 919 040.98 лв., от които 14 381 184.83 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 2 537 856.15 лв. се съфинансират от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, считано от датата на подписване на договора на 4 октомври 2017 г.
Анна ЛОЗАНОВА

Източник: focus-news.net