Върховната касационна прокуратура продължава проверката по медийни публикации и твърдения,

Върховната касационна прокуратура продължава проверката по медийни публикации и твърдения, ...

Антикорупционната комисия проверява Александър Манолев за конфликт на интереси.Върховната касационна прокуратура продължава проверката по медийни публикации и твърдения, че като зам.-министър на икономиката Александър Манолев е извършил злоупотреби със средства, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Същевременно, прокуратурата е сезирала Антикорупционната комисия да започне проверка за конфликт на интереси.

Вчера Манолев подаде оставка от поста, а решението му дойде само няколко часа след като се разбра, че Върховната касационна прокуратура е започнала проверка на Манолев заради медийни сигнали за злоупотреби със средства на Европейския съюз.

От прокуратурата съобщават, че от Държавен фонд "Земеделие" са изпратили изисканите копия от проекта, финансиран по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и цитиран в публикациите – "Изграждане на жилищна сграда за гости в местността "Чинар куши" в Сандански".

Установено е безспорно, че договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проекта в размер на 391 160 лв. е сключен на 6 октомври 2014 г. с ЕТ "Агротрейд – Ана Димитрова" и Александър Манолев не е бенефициент.

От прокуратурата съобщиха, че на 13 февруари 2013 г. и на 25 октомври 2013 г. Александър Манолев е учредил в полза на ЕТ "Агротрейд – Ана Димитрова" право на строеж на "Жилищна сграда – къща за гости", басейн и ограда в собствения си поземлен имот.

На 1 октомври 2011 г. Манолев е предоставил на ЕТ "Агротрейд – Ана Димитрова" ползването на собствената си земеделска земя - лозе с площ от 9,7 дка.

На 3 август 2015 г., в качеството си на управител и представител на "Ес Ди Ес Про" ЕООД Манолев е предоставил на заем сумата от 700 хил. лв. на ЕТ "Агротрейд – Ана Димитрова".

Александър Манолев е представлявал ЕТ "Агротрейд – Ана Димитрова" като упълномощено лице при извършената проверка на място на осъществената инвестиция по проекта, като е предоставил и документи, свързани с нея, изискани от експерти при Регионален технически инспекторат – Благоевград, съгласно контролен лист от 27 ноември 2015 г.

Същевременно за периода от 19 юли 2017 г. до 18 април 2019 г. Александър Манолев е бил член на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".

Съгласно наредба за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. за срок 5 г. след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по предназначение.

Освен това съгласно същата наредба в случай, че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.

Всичко, което трябва да знаете за:Новите апартаменти на управляващите (162)

Източник: dnevnik.bg