В София ще бъде представена новата бюджетна рамка за иновации

В София ще бъде представена новата бюджетна рамка за иновации ...

В София ще бъде представена новата бюджетна рамка за иновации на Европейската комисия.В София ще бъде представена новата бюджетна рамка за иновации на Европейската комисия за 100 млрд.евро. Участие във форума ще вземе и еврокомисарят за науката, изследванията и иновациите Карлуш Маедаш.

Планът за финансиране на иновациите 100 млрд.евро е най- амбициозният предлаган от  комисията и представлява 50% увеличение от средствата сравнение с подоходния период. Плана предвижда 97,6  млрд.евро, за хоризонт Европа продължението за инициативата за много годишни разходи „хоризонт 20/20“ и 2,4 млрд. евро за ядрената програма за научни изследвания (Евратом). Специален акцент на конференцията ще се постави върху подобряване на взаимодействието между  европейските финансови инструменти, като и инструментите на регионално, национално и местно ниво, които помагат европейските иновативни компании да получават по лесно финансиране. Участие в форума ще вземат еврокомисарят Карлуш  Маедаш и Генералният директор на дирекция за изследвания и  иновации на Европейската комисия Жан Ерик Пике.  Конференцията е инициативата на ЕК  и е част от Евро-българското председателство.

Източник: bnr.bg