В съвременното общество мисълта за интимни отношения между близки роднини

В съвременното общество мисълта за интимни отношения между близки роднини ...

Защо при кръвосмешение се раждат увредени деца.


В съвременното общество мисълта за интимни отношения между близки роднини е отблъскваща. Разбира се, това възприятие не се споделя от всички, както не се е споделяло от някои владетели в историята на човечеството, които взимали за съпрузи само свои родственици. А резултатът, както знаем, е раждането на деца с различни психични отклонения или физически недъзи. Но защо това е така?
Снимка 423475

Всеки от гените, които притежаваме, присъства във всяка наша клетка в два варианта, наречени алели. Единия от тях получаваме от баща си, а другия - от майка си. Някои алели са доминантни и задължително проявяват характеристиката си, ако присъстват в клетките ни, а други са рецесивни и се проявяват само в случаите, в които и двата ни алела на даден ген са рецесивни.

Ако притежаваме един рецесивен и един доминантен алел, то се проявява само доминантният, а рецесивният тихо присъства и може да бъде предаден на нашето поколение.
Снимка 423474

Във всеки от нас съществуват десетки опасни мутации, които засягат рецесивни гени и затова не страдаме от тях. Вероятността близки роднини да носят едни и същи такива мутации, предизвикващи тежки увреждания, е много голям. С нея расте и рискът двата рецесивни мутирали гена да се съчетаят в децата, които са плод на кръвосмешение между тези роднини.

А като добавим и факта, че не става въпрос само за един мутантен ген, а за много такива, вероятността да се роди болно дете става изключително голяма.

Източник: lifestyle.bg