В рамките на заключителен семинар по съвместен проект между Медицински

В рамките на заключителен семинар по съвместен проект между Медицински ...

Млади учени споделиха научни резултати.


В рамките на заключителен семинар по съвместен проект между Медицински университет - Пловдив и Медицински университет - София, бяха представени резултатите и изградената научна инфраструктура, финансирана от Фонд научни изследвания по конкурс за Държавни университетски научно-изследователски комплекси (ДУНК).
Проектът за Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ), с ръководител акад. проф. д-р В. Митев и координатор проф. Радка Кънева, включва няколко структурни звена - Център по Молекулна Медицина (ЦММ) в МУ - София, Център по молекулна медицина и фармакогенетика и Център по имунология към МУ - Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета. В тях се извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от ФНИ към МОН в размер на 6,235 млн. лв.
По време на семинара ректорът на МУ - Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева представи проекта ПЕРИМЕД, който е вече в процес на изпълнение. Млади учени от двата университета споделиха свои научни резултати и проекти, по които работят. Над 25 докторанти и изследователи взеха участие в научните дискусии и презентации. Бяха отчетени основните постижения в областта на молекулната медицина, геномиката, имунологията и микробиологията, които са оценени на международно ниво и публикувани в престижни научни списания.

Източник: cross.bg