В отговор на продължаващите нарушения на основните права на ромите,

В отговор на продължаващите нарушения на основните права на ромите, ...

ЕП иска мерки за борба срещу антиромските настроения.


В отговор на продължаващите нарушения на основните права на ромите, европейският парламентът изисква по-силни мерки за борбата срещу антиромските настроения в ЕС.

Антиромските настроения са институционализарана и вкоренена в историята форма на расизъм, която се изразява в "насилие, реч на омразата, експлоатация, стигматизация" и дискриминация, посочват евродепутатите в незаконодателна резолюция приета във вторник с вдигане на ръка.

Училищната изолация, достъпът до пазара на труда, жилищното настаняване и здравеопазването са сред главните проблеми, на които продължават да бъдат изложени ромите в Европа. Текстът подчертава особено тежкото състояние на младите роми, сред които нараства броят на тези, които не са трудово заети, не учат или не се обучават.

Евродепутатите призовават Европейската комисия и държавите членки да предложат по-широк набор от приоритетни области, "ясни и обвързващи" цели, срокове и механизми за оценяване на напредъка относно интеграцията на ромите след като изтече срока на настоящата рамка на ЕС през 2020 г. Те също изискват "значителни публични средства" и човешки ресурси за тези цели.
Красимир Кънев видя етническо прочистване във Войводиново
Красимир Кънев видя етническо прочистване във Войводиново

Действията във Войводиново са крайно нехуманни

Парламентът призовава за интегриране на принципа на равенството между половете и използването на ориентиран към децата подход в стратегическата рамка на ЕС, както и за по-близко участие на представители на ромите и неправителствени организации в изготвянето на интеграционните политики.

Евродепутатите също подчертават необходимостта да се защити и насърчи равният достът до всички права за ромските деца. Парламентът призовава за специфични антидискриминационни цели, както и мерки за включване на ромите в политиките за устойчивост на околната среда и дигиталното общество.

Текстът на резолюцията подчертава, че по-справедливо представяне на ромите във всички сфери е необходимо, включително в медиите, държавните институции и политическите органи.

Структурните фондове на ЕС трябва да бъдат използвани за подобряване на условията за живот и бъдещите възможности на ромите, отбелязват евродепутатите.

Те призовават държавите членки да проучат сегашните и минали злоупотреби със съответните фондове и да предприемат правни действия срещу нарушителите.

На 4-ти декември, Европейската комисия изнесе Доклад относно оценката на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
Липсата на адекватна политика била причината за напрежението във Войводиново
Липсата на адекватна политика била причината за напрежението във Войводиново

От АБС смятат, че това е само началото на ескалацията

Припомняме, че на 7 януари 2019 г. командос бе пребит от двама роми на пътя в село Войводиново. Предполага се, че двамата побойници са били подпомогнати от група от близката циганска махала.

Командосът им направил забележка за това, че създават опасност на пътя и в отговор те го нападнали в гръб и с ритници в главата го довели в безпомощно състояние.

След случая вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов обяви, че ще твори концепция за промени в политиката за интеграция на ромите. Тя включва стратегии, свързани с образованието, контрол на раждаемостта, както и трудовата повинност.

Каракачанов категорично отрече концепция за интеграция на ромите, която предизвика противоречиви реакции в парламента, да е свързана с предстоящите избори.

Според него проблемът с ромите и гетата става все по-сериозен и скоро ще ескалира, а нетърпимостта в обществото не престава да расте.
Концепцията на Каракачанов като "Капиталът" на Маркс - всеки цитира, никой не чете
Концепцията на Каракачанов като "Капиталът" на Маркс - всеки цитира, никой не чете

За Каракачанов, Марешки и хора от БХК са "тотални маргинали"

Източник: news.bg