В качеството си на председател на Съвета на ЕС България

В качеството си на председател на Съвета на ЕС България ...

Валери Симеонов: Ще продължи процеса на намиране на решения на основните проблеми в туризма в Европа.


В качеството си на председател на Съвета на ЕС България ще продължи процеса на намиране на решения на основните проблеми в туризма в Европа. Това се посочва в приветствие на вицепремиера Валери Симеонов за официалното откриване на срещата на високо равнище на министрите на туризма на държавите членки на ЕС "Туризъм и икономически растеж".

Публикуваме приветствието без редакторска намеса:

Уважаема госпожо председател на Народното събрание,
Уважаема госпожо министър на туризма, (домакин на събитието)
Уважаема еврокомисар Биенковска,
Уважаеми генерален секретар Пололикашвили,
Уважаеми гости и партньори,
Приветствам Ви с добре дошли в България за участие в днешния форум, който се надявам да остане в историята на европейския туризъм с редица полезни инициативи от София.

Вярвам, ще се убедите, че нашата страна има не само гостоприемен народ, богата история и впечатляваща природа, но и потенциала да ръководи вземането на важни решения за бъдещето и жизнения стандарт на милиони европейски граждани. През 2017 г. по данни на НСИ страната ни бе посетена от близо 8,9 млн. чуждестранни туристи (без транзитно преминаващите), което е повече от населението й и над 7 % ръст спрямо рекордната до момента 2016 г. Само за илюстрация ще приведа пример, че по данни на националната статистика у нас към 31 декември 2016 г. са живели малко над 7,1 млн. души.

В качеството си на председател на Съвета на ЕС, България ще продължи процеса на намиране на решения на основните проблеми в туризма в Европа.

Първият проблем е сигурността. Множеството терористични актове на територията на Европа и военните действия в Близкия Изток оказват огромно влияние върху туристическите потоци. От една страна имаме пренасочване на туристи от несигурните държави в Близкия Изток към Европа, но от друга имаме подобни процеси и вътре в Стария Континент – градове и курорти, в които е имало терористични актове губят туристи за сметка на други. Подобряването на сигурността в Европа е основна стъпка за стабилизиране на туризма, но това изисква тясно взаимодействие със сектор „Сигурност“, особено по отношение на дигитализация на туристическите системи и споделяне на данни между тях и системите за сигурност.

Вторият проблем е облекчаването на визовия режим за трети държави. Този въпрос е изключително деликатен, тъй като отново трябва да се търси баланс между сигурност и икономическо развитие. Ние не можем да продължим да игнорираме растящата конкуренция на глобалния туристически пазар и засилващата се покупателна способност на средната и висока класа туристи от развиващите се страни. Китай, Индия, Русия, Япония, Индонезия, определени страни от Близкия Изток притежават значителен потенциал от платежоспособни туристи, желаещи да посетят Стария континент. Тук ние твърде често ги посрещаме с тежки визови режими, които демотивират туристите и оскъпяват пътуването.

Без съмнение, Европа трябва да преразгледа тежестта на визовите режими, но това трябва да стане внимателно и без да компрометира сигурността на нашите граждани.

В този ред на мисли, бих се радвал да видя и дискусия относно възможностите на туристическата индустрия да сближат още повече Балканските държави-членки на ЕС с нашите съседи от Западните Балкани. Туризмът е индустрия, която сближава народите културно, технически, икономически, финансово и дори политически. А не са ли именно това най-важните аспекти за реформи във всяка държава, която е поела по пътя за влизане в Европейския Съюз?

Третият проблем пред туристическата индустрия е създаването на нова и управлението на стара туристическа инфраструктура. Това е по-скоро национален въпрос, но решенията могат да бъдат зададени и обсъдени на европейско ниво. Например, през последните години видяхме как много от европейските държави с високо ниво на държавен дълг трансформираха своята инфраструктура за културен туризъм, така че тя да генерира достатъчно приходи за самоиздръжка и да работи на един по-скоро пазарен принцип.

Очаквам тези процеси да продължат и дори да се засилят, като обаче те не трябва да отидат в крайността на пълна приватизация. В други държави пък тежките административни процедури и псевдо-защита на конкуренцията започва да задушава новите предприемачи, осигурявайки комфорт на утвърдените играчи в сектора. Не е тайна, че Европа отстъпва по отношение на нововъведенията в туристическата индустрия и инфраструктура.

Четвъртият проблем пред туризма е намирането на баланс между развитието на нискотарифните авиолинии и националните превозвачи. Бързият напредък и завземане на пазарен дял от първите способства за огромен тласък на туризма, особено на краткосрочните пътувания на относително къси разстояния. Например, в България през последните години можем да се похвалим с двуцифрен ръст на културния и бизнес туризъм в големите ни градове с нискотарифните превозвачи.

В същото време, агресивните пазарни стратегии на нискотарифните авиолинии поставят изпитания пред бизнес модела на националните превозвачи, които все още са от незаменимо значение за туристически и бизнес пътувания към по-далечни държави и обикновено за по-дълги периоди. Тук можем също така да споменем и чартърните компании, чиито бизнес също е под натиск. Намирането на баланс между всички тези играчи и адаптиране на европейските регулаторни механизми към новите реалности на пазара е от изключително значение за туристическата индустрия в Европа.

Като вицепремиер по икономическата политика и туризма, смятам тези 4 проблема за незаобиколими пред прогресивното развитие на европейския туризъм в следващите десетилетия. Надявам се участниците в този форум и Българското председателство на Съвета на ЕС да поставят акцент върху намирането на перспективни решения и отговори на тези въпроси. Вярвам, че България може да бъде генератор на идеи в тази насока, ползвайки богатия опит на европейските ни партньори с дългогодишна туристическа практика.

Пожелавам успех на форума и пълна реализация на съвместните инициативи.

Източник: novini.bg