В 36 селища в община Велико Търново започнаха инфраструктурни ремонти

В 36 селища в община Велико Търново започнаха инфраструктурни ремонти ...

Започнаха инфраструктурни ремонти в 36 великотърновски селища.В 36 селища в община Велико Търново започнаха инфраструктурни ремонти и облагородяване на обществените места. За десета година жителите на населените места се включват с доброволен труд, а чрез програмата „Местни инициативи“ общината осигурява 450 000  лева финансиране. 

Улиците са най-болният проблем и за това великотърновските кметствата обединяват проектите си по „Местни инициативи“ с полагащото им се финансиране от инвестиционната програма на общината. Тази година с общ бюджет от над 600 000 лева в 30 селища изкърпват улици и ремонтират тротоари. 

В Хотница и Дебелец се правят детски площадки, в Шемшево ще има нова зона за отдих, а в Ново село хората се обединиха и приключват с изграждането на обществена тоалетна. С целево финансиране от общината ще бъде направен ремонт на старческия дом в Балван.

Източник: bnr.bg