Утре европейската навигационна спътникова система Галилео“ ще достигне 1 млрд.

Утре европейската навигационна спътникова система Галилео“ ще достигне 1 млрд. ...

Навигационната спътникова система „Галилео“ на ЕС достига 1 млрд. потребители на смартфони.


Утре европейската навигационна спътникова система „Галилео“ ще достигне 1 млрд. потребители на смартфони в световен мащаб. Това съвпада с 15-та годишнина на Европейската агенция за глобалните навигационни спътникови системи (GSA) — основният партньор на Комисията при експлоатацията на „Галилео“.

От декември 2016 г. „Галилео“ предоставя т.нар. „първоначални услуги“, които вече подобриха всекидневния живот на гражданите и предприятията, като осигуряват точни сигнали за определяне на местоположението, навигация и измерване на времето.

Източник: econ.bg