Утре (01.04.19 г.) ще бъдат тествани сирените за тревога. Точно

Утре (01.04.19 г.) ще бъдат тествани сирените за тревога. Точно ...

Утре тестват сирените за тревога в Асеновград.

Утре (01.04.19 г.) ще бъдат тествани сирените за тревога. Точно в 13:00 ч. в утрешния ден ще бъде извършен тренировъчен тест на локалната система за оповестяване в община Асеновград. В обедния час ще бъде включена сирената, която е инсталирана на територията на завод, разположен на няколко километра от квартал „Запад”, в посока Пловдив.
Тренировъчният тест е в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и оповестяване при въздушна опасност. Системата се тества два пъти годишно - в първия работен ден на месеците април и октомври - точно в 13:00 ч.
Освен в Асеновград, такава пробра на системата за оповестяване в същия ден и час ще се осъществи в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и в населените места на 30 километра от зоната около АЕЦ „Козлодий”.

Източник: actualno.com