Управляващият орган на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.

Управляващият орган на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г. ...

МРРБ стартира процедурата за покупка на два медицински хеликоптера за 20 млн. лв..


Управляващият орган на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. публикува процедурата за купуване на два медицински хеликоптера на стойност 20 млн. лв., съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя директно на Министерството на здравеопазването по процедурата "Регионална здравна инфраструктура - 2" по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" на европейската програма.

С осигуряването на въздушни линейки ще се подобри достъпът до спешна медицинска помощ в страната.

Те ще се ползват за превоз на пострадали от мястото на инцидента до лечебно заведение, за транспорт между лечебни заведения, транспорт на пациенти при инциденти с масов характер и др.

Медицинските превозни средства за транспорт по въздух ще бъдат използвани при спешни ситуации, при трансплантационни ситуации, както и за реакции по време на бедствия и аварии.

Източник: mediapool.bg