Управляващият Комитет Ден Напред (SDAC JSC) инициира на 12 юне

Управляващият Комитет Ден Напред (SDAC JSC) инициира на 12 юне ...

БНЕБ: Управляващият Комитет Ден Напред инициира задълбочено разследване на инцидента на 7 юни.Управляващият Комитет Ден Напред (SDAC JSC) инициира на 12 юне задълбочено разследване на инцидента на 7 се казва в съобщение на БНЕБ, публикувано на сайта на БНЕБ.

 
От стартирането си през февруари 2014 г., преди повече от 5 години, мулти-регионалното обединение на пазарите Ден напред (MRC) работи успешно. На 7 юни възникна проблем, който породи невъзможност за изпращането на агрегираните оферти на EPEX CWE (Central West Europe) и EPEX GB (Great Britain) в общата система за пазарно обединение. Инцидентът е причинен от вътрешен ИТ проблем в EPEX, а не от функционирането на алгоритъма на общия пазар Ден напред. Проблемът не можеше да бъде решен навреме и в 12:50 ЦЕВ пазарът беше информиран за частичното отделяне както на EPEX CWE, EPEX GB така и на OMIE, следвайки процедурите и поради географското положение на Испания и Португалия. Това стартира изпълнението на предвидените резервни процедури. Общата система и процедури за пазарна интеграция функционираха според очакванията, като осигуриха пазарната интеграция на останалата част от MRC. Днес, Управляващият Комитет Ден Напред (SDAC JSC) започна задълбочено разследване на инцидента, за да се извлекат необходимите поуки за намаляване на риска от подобни инциденти в бъдеще.
Официалното съобщение може да бъде намерено и на новия уебсайт на Управляващия Комитет:  http://www.nemo-committee.eu/assets/files/communication-note.pdf

Източник: 3e-news.net