Управляващите продължават да планират бюджетни дефицити, което противоречи на логиката

Управляващите продължават да планират бюджетни дефицити, което противоречи на логиката ...

ИПИ: Чрез залагането на дефицит властта показва желание за непрозрачно харчене.

Управляващите продължават да планират бюджетни дефицити, което противоречи на логиката за устойчива фискална политика и на препоръките на ЕК. Залагането на дефицит при очаквания за близо 4% реален растеж на икономиката е меко казано неразумно и демонстрира ясно желание за дискреционно (т.е. непрозрачно и безконтролно) харчене в края на годината. Това посочват специалистите от Института за пазарна икономика, които представиха своя традиционен алтернативен бюджет.

"Последните три години се отличават с висок икономически растеж и намаляващи бюджетни излишъци, но управляващите продължават да планират бюджетни дефицити. Това противоречи както на логиката за водене на устойчива фискална политика, така и на препоръките на ЕК – излишъци при растеж на икономиката и дефицити при спад", посочват икономистите. 
Според тях макроикономическите допускания в бюджет 2019 са прекалено оптимистични, като се имат предвид прогнозите за забавяне на европейската и българската икономики.
"Дори и оптимизмът на МФ за икономиката да се оправдае, залагането на дефицит при очаквания за близо 4% реален растеж на икономиката е меко казано неразумно и демонстрира ясно желание за дискреционно (т.е. непрозрачно и безконтролно) харчене в края на годината. И в двата варианта – риск от забавяне на растежа или пък висок ръст на икономиката – добрата политика би следвало да бъде залагането на излишък в бюджета. При неблагоприятен обрат излишъкът работи като буфер срещу прекомерен дефицит, а при благоприятен сценарий излишъкът е фискално отговорната цел", допълват от ИПИ.
Според разчетите им бюджетът за 2019 г. ще струва на всеки български гражданин по 6306 лева. Разходната бележка показва, че издръжката на администрацията ще излезе 334 лв. на човек, а за вътрешния ред и сигурността ще отделим по 460 лв. Най-голямото разходно перо в бюджета за догодина остават плащанията за пенсии като средно на човек се падат 1423 лв.

Експертите предложиха свои алтернативни идеи за бюджета, като поставиха във фокуса здравеопазването. Прочетете подробности в

Източник: actualno.com