Управителният съвет на Националния иновационен фонд обяви конкурсна сесия за проекти.

Управителният съвет на Националния иновационен фонд обяви конкурсна сесия за проекти. ...

Националният иновационен фонд отпуска 4.5 млн. лв за проекти.Управителният съвет на Националния иновационен фонд обяви конкурсна сесия за проекти. Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 1 юли до 17.30 ч. на 9 август включително. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за компаниите и научните организации, които  могат да кандидатстват с иновативни проекти е в размер до 500 000 лв

По настоящата сесия наличният финансов ресурс е 4.5 млн. лв. Основната цел на Националният иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

„Основен приоритет за нашия екип бе да направим пълен преглед на методологията, по която са се провеждали предишните сесии и да направим всичко по силите си да ги подобрим", каза заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и допълни, че в настоящата сесия се отваря кръгът на конкурентен принцип да се набират независими експерти. Иванова посочи, че повече иновации означават и по-голям растеж за българската икономика.

Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

 

Източник: banker.bg