Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis

Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis ...

5 млн. лева се предоставят на пчеларите.


Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis за пчеларите в размер до 5 милиона лева за 2020 г. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство, уточняват от пресцентъра на министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

Помощта се предоставя по искане на пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и противоепидемични мерки, свързани с разпространението на коронавирус (COVID-19) в страната, както и заради проблеми с отравяния на пчели при провеждане на растителнозащитни мероприятия, които водят до унищожаване на пчелни семейства.

Подпомагането ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви.

Източник: fakti.bg