Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие е утвърдил днес на

Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие е утвърдил днес на ...

Фонд "Земеделие" отпусна над 8 млн. лева за подпомагане на овцевъци и козевъди.Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" е утвърдил днес на свое заседание две схеми за държавна помощ за овцевъди и козевъди. Първата схема е насочена към фермери от цялата страна, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки и е в размер до 8 274 336 лв. Ставката за подпомагане за една овца-майка и/или коза-майка е в размер на 7 лв. Помощта има за цел да компенсира животновъдите за изкупната цена на суровото мляко от дребни преживни животни, и да намали затрудненията в сектора.

На заседанието беше одобрен и финансов ресурс за държавна помощ за 2018 г. в размер на 1 094 140 лв. за подпомагане на земеделски стопани, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в областите Ямбол и Бургас.

За общините, в които има забрана за предаване и търгуване на овчето мляко помощта е в размер на 25 лв. на овца/коза. За засегнатите от въведената едноседмична забрана за цялата област преди излизане на разрешението на Брюксел за регионализацията на мерките от областно на общинско ниво подпомагането е в размер на още 7 лв. на брой животно.

Източник: dnevnik.bg