Управителният съвет на Българска народно банка (БНБ) определи като други

Управителният съвет на Българска народно банка (БНБ) определи като други ...

БНБ определи 10 системно значими банки.Управителният съвет на Българска народно банка (БНБ) определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки.

Определението е на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган, съобщават от институцията.

Управителния съвет на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки -  Считано от 1 януари 2019 г. - Считано от 1 януари 2020 г.

УниКредит Булбанк АД - 0.75% - 1.00%

Обединена българска банка АД - 0.75% - 1.00%

Първа инвестиционна банка АД - 0.75% - 1.00%

Банка ДСК EАД - 0.75% - 1.00%

Сосиете Женерал Експресбанк АД - 0.50% - 0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД - 0.50% - 0.75%

Юробанк България АД - 0.50% - 0.75%

Централна кооперативна банка АД - 0.50% - 0.75%

Българска банка за развитие АД - 0.25% - 0.50%

Банка Пиреос България АД - 0.25% - 0.50%

В съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 8 оповестяването на решението се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Разделът за капиталовите буфери на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.

Редактор: Деница Райкова

Източник: expert.bg