Централният орган за обществени покупки, който поръчва за всички министерства,

Централният орган за обществени покупки, който поръчва за всички министерства, ...

Държавата ще плати 50 млн. лв за бензин на четири големи вериги бензиностанции.


Централният орган за обществени покупки, който поръчва за всички министерства, ще сключи договор за две години и половина.


Държавната администрация е заделила 50 милиона лева за горива през следващите две години и половина. Това показва обявена поръчка от Централния орган за покупки към Министерството на финансите. Според обявената поръчка, договорът влиза в сила от датата на сключване и приключва до 31 януари 2021 г.

Според записаните изисквания, за доставчик на горива ще бъдат избрани четири вериги бензиностанции, с които ще бъде сключено рамково споразумение. Задължително е доставчиците на горива да имат развита търговска мрежа от бензиностанции в поне 15 областни града, да продават гориво, което отговаря на качествените изисквания, и да предлагат система за картово разплащане.

Източник: bnt.bg