Три фирми са подали жалби срещу обявената от държавното дружество

Три фирми са подали жалби срещу обявената от държавното дружество ...

Доставка на 42 мотриси за 675 млн. лв. се блокира с три жалби.

Три фирми са подали жалби срещу обявената от държавното дружество „БДЖ – Пътнически превози“ процедура за доставка на 42 мотрисни влака, чиято прогнозна стойност е 675 млн. лв. без ДДС.
Последно в Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по жалба на китайската компания "СИ АР АР СИ КИНГДАО СИФИАНГ КО" ООД. Тя е поискала и временна мярка „спиране на производството“.
Нейният протест е срещу разяснение, направено от възложителя на 25 септември.
На въпрос какъв е общият размер на финансирането за доставките, осигурено до декември 2024 година, от БДЖ са отговорили, че имат договор с транспортното министерство до края на същата година, по силата на който ще получават по 35 млн. лева годишно от бюджета за закупуване на нови мотрисни влакове. Отделно от това с решение на МС от юли месец т.г. за БДЖ е осигурено финансиране в размер на 100 млн. лв. за тази цел.
На въпрос как ще бъдат осигурени и гарантирани средствата за изплащане на остатъка от дължимите за доставки суми възложителят е отговорил, че сключването на договор след провеждане на процедурата ще се счита за договор под условие по смисъла на ЗОП с всички произтичащи от това последици.
Възложителят признава, че не е осигурил финансиране след датата 31.12.2014 г., но уверява заинтересованите лица, че текат активни процеси, чиято цел е осигуряване на допълнително финансиране, което да гарантира изплащането на дейностите по договора към момента на неговото сключване.
Обжалваното разяснение е последвано от още редица въпроси, на които от БДЖ са отговорили.
Преди китайската компания поръчката е обжалвана в един и същи ден на 9 септември от „Шкода Транспортейшън А. С.“ и „Сименс Мобилити“ ГМБХ. Те са директно срещу решението за откриване на процедурата, но не са поискали тя да бъде спряна.
Поръчката бе стартирана на 17 август. Офертите трябваше да се отварят на 15 октомври, но срокът бе удължен с две седмици – до 29 октомври
Освен доставката на 42 нови мотрисни влака тя включва и пълната им техническа поддръжка за период до 15 години.

Източник: actualno.com