Това сочат резултатите от глобално изследване на HoneywellЗаплахи от USB

Това сочат резултатите от глобално изследване на HoneywellЗаплахи от USB ...

Заплахи от USB устройства грозят промишления сектор.


Това сочат резултатите от глобално изследване на Honeywell

Заплахи от USB устройства с различна степен на сериозност са прицелени в промишлените обекти

USB устройствата представляват сериозна заплаха за киберсигурността на различните промишлени мрежи за управление на технологични процеси, алармира доклад на компанията Honeywell – производител на електронни системи за управление и автоматизация.

Почти в половината (44%) от изследваните предприятия с помощта на технология за сканиране и управление на USB устройства са открити и блокирани най-малко по един файл, който застрашава сигурността, съобщава ITProPortal.
още по темата
Освен това изследването установява, че 26% от разкритите заплахи са могли да доведат до значителни щети, в резултат на които операторите са могли да загубят възможност за наблюдение и управление на операциите.

Заплахи с различна степен на сериозност са прицелени в широк спектър от промишлени обекти, вкл. нефтопреработвателни, химически и целулозно-хартиени предприятия по целия свят. Така например, една трета от заплахите се фокусират върху промишлените системи за управление и IoT устройствата.

Като цяло, ситуацията е по-сериозна, отколкото Honeywell е очаквала. Анализът на резултатите показва, че заплахите, идващи от USB устройствата, са напълно реални за промишлените предприятия – много от тях могат да предизвикат опасни ситуации за обектите, свързани с производството.

Източник: technews.bg