"Това, което сме заложили като решение в Закона за възрастните

"Това, което сме заложили като решение в Закона за възрастните ...

ВМРО предлага ежемесечна добавка към най-ниските пенсии."Това, което сме заложили като решение в Закона за възрастните хора, е всички, които получават доходи под прага на бедност, да получават допълнително държавно плащане, което да изравни пенсията с прага на бедност. " Това заяви депутатът от ВМРО Александър Сиди. Той допълни, че се водят разговори с парламентарната група на ГЕРБ дали би могло да се заложи в бюджета за догодина сума, с която да започне плавно и поетапно да се организират такива плащания. 

Народният представител уточни пред БНР, че ако се стигне до изравняване на пенсиите с прага на бедност, отпадат всички останали плащания по различни програми за подпомагане на най-бедните пенсионери като помощи за отопление или за пътуване. За да се облекчи бюджета, войводите предлагат това да се случи в три стъпки.  На практика пенсиите няма да се увеличават през НОИ, а чрез допълнителни плащания през държавния бюджет. Така, според депутатите от ВМРО, няма да има дисбаланс в системата. Пенсията няма да се преизчисли, а ще се получава добавка. Сиди се надява до края на годината това предложение да мине на първо чете в парламента.

По изчисления на ВМРО около 1 млн. пенсионери ще вземат добавка към пенсията си, за да се изравни тя с прага на бедност, която към момента е 349 лева. 

Припомняме, че в края на октомври правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Той предвижда от 1 юли догодина пенсиите, отпуснати до края на 2019 г., да се увеличат с 6,7%. Средният размер на пенсията ще достигне 412,28 лв., което е с 31 лв. повече в сравнение с 2019 г. От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши от 219,43 лв. на 234,13 лв. От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141,63 лв.

Същевременно линията на бедност за 2020 ще е 363 лв. - с 15 лв. по-висока в сравнение 2019 г. Сумата е определена в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ и индекса на цените на малката по състав кошница.

Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Източник: banker.bg