Точно 239 са съдовете за смет, които са разположени на

Точно 239 са съдовете за смет, които са разположени на ...

Над 116 т. отпадъци от системата за разделно събиране са извозени в Асеновград.

Точно 239 са съдовете за смет, които са разположени на територията на община Асеновград с цел разделно събиране на отпадъци. Общината разполага с четири типа контейнери: жълт за чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал; зелен за опаковки от стъкло, стъклени бутилки и буркани; кафяв за опасни битови отпадъци; контейнер за битови биоразградими отпадъци.
Към момента на различни места, административни сгради и други обекти в Асеновград са разположени и 51 съда за портативни батерии. През 2018 г. бяха събрани общо над 550 килограма батерии, акумулатори и други от типа. В сградата на общинска администрация в Асеновград е поставен и един съд за разделно събиране на излязло от употреба електричество и електронно оборудване. Количеството събрано от този вид отпадък през миналата година е близо 13 000 килограма, а само приетите луминисцентни лампи са 12 килограма. В Асеновград функционират и площадки за отпадъци от черни и цветни метали (в ПЗ "Изток") и за отпадъчни масла и излезли от употреба гуми (на улица "Иван Вазов" №11).
На територията на града са разположени 40 съда за смет тип "лодка", 930 контейнера от вид "бобър" и 2 400 - "кука". Точно 116 тона за миналата година е общото количество извозени отпадъци от системата за разделно събиране. От тях близо 80 тона са от опаковки, подлежащи на рециклиране. Повече от 7 600 тона е събраната хартия, малко над четири тона е пластмасата, а стъклените опаковки са 25 тона. Всичко, събрано от контейнерите с жълт цвят, възлиза на близо 55 тона, а от зелените - 25 тона. Количеството на извозените отпадъци от съдовете тип "бобър" е в размер на над 17 000 тона.
През 2018 г. община Асеновград се включи в кампанията "Да изчистим България", от която общо депонираните отпадъци са близо 122 тона. В инициативата в града взеха участие 850 доброволци. За периода на 12-те месеца на 2018 г. почистване на замърсени площи и територии за широко обществено ползване се извърши от 300 души, включени в програма на Дирекция "Социално подпомагане"-Асеновград за заетост на лица, полагащи обществено полезен труд.

Източник: actualno.com