ТЕЦ Брикел ще закупи и монтира в центъра на Гълъбово

ТЕЦ Брикел ще закупи и монтира в центъра на Гълъбово ...

ТЕЦ Брикел ще монтира апарат за мерене на въздуха в центъра на Гълъбово.


ТЕЦ "Брикел" ще закупи и монтира в центъра на Гълъбово специална апаратура, която да измерва чистотата на атмосферния въздух с цел всички да могат да следят състоянието му.

Това е обещал директорът на централата Янилин Павлов след разразилите се отново през последните седмици проблеми със замърсяванията, причинявани от ТЕЦ-овете на Христо Ковачки. Преди дни екоминистерството спря принудително шест котли в ТЕЦ "Брикел" заради горене на неразрешено гориво – биомаса.

Янилин Павлов обаче твърди, че горенето е станало с разрешение на компетентните институции. "В периода между 28 юли и 21 август ТЕЦ "Брикел" експериментално е изгорил 17 000 тона RDF (неопасни битови отпадъци) и почти двойно количество слама, примесени с въглища. Експериментът в "Брикел" е извършен с цел търсене на алтернативно на въглищата гориво. На 21 август по наше желание и във връзка с високите температури, характерни за сезона, сме го преустановили, макар че сме имали разрешение за по-дълго време. За това наше решението също сме уведомили всички институции", твърди Павлов.

По думите му до 25 септември централата ще изпълни всички предписания на РИОСВ Стара Загора и ще премахне от площадките си сламата и битовите отпадъци.

От година неправителствени организации предупреждават, че ТЕЦ "Брикел" трови въздуха в Стара Загора и Гълъбово. Предприятието е сред тези, срещу които Еврокомисията заведе втори иск срещу България заради замърсяването на въздуха.

Източник: mediapool.bg