Темата бе коментирана в отговор на въпроси от страна на

Темата бе коментирана в отговор на въпроси от страна на ...

Огнян Ценков: Всички дейности по проекта за централната пешеходна зона са в график.


Темата бе коментирана в отговор на въпроси от страна на медиите след редовното заседание на Общинския съвет днес. Кметът на Община Видин Огнян Ценков заяви, че дейностите по проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“, който стартира преди малко повече от месец, вървят по график. Той припомни, че проектът е разделен на три етапа, като в момента се изпълнява първият, който обхваща територията от брега на река Дунав, пред Драматичния театър, до сградата на Бюрото по труда. „Премахването на съществуващата настилка е реализирано на 70 %, тъй като останалите 30 % са свързани с алеите, оставени за придвижването на пешеходци и осигуряване на достъп до търговските обекти“ – обясни Ценков.

Демонтираните годни материали се складират в бившето военно поделение, където е осигурена денонощна охрана. Очакват се предложения от страна на кметовете и кметските наместници за реализиране на дейности по благоустрояване, където да бъдат използвани мраморните плочи и другите запазени материали. Кметът допълни, че работата по В и К е изпълнена на 100 % през първия етап на проекта. „Това е и основната дейност, защото ние сме поели отговорността по този проект в централната градска част да бъдат възстановени и приведени в нормален вид подземните комуникации, тъй като те бяха проблемни и затова се получават и тези неравности на повърхността. Подмяната на водопровода, с разклоненията до всяка сграда е изпълнена“ – каза Огнян Ценков.

Предстои да бъде осъществена парковата дейност, която включва пейки, осветителни тела и часовникова кула на площад „Европа“, започва подготовката по озеленяването. Ценков увери, че там, където се е наложило да бъдат премахнати дървета заради поставяне на новия водопровод, впоследствие ще бъдат възстановени. В рамките на проекта са заложени редица дейности, свързани с озеленяване и конкретно със засаждане на цветя и дървета. По указание на кмета на Общината, изпълнителят ще остави една малка алея около сградата на Драматичния театър, на която ще се извърши ремонт с отпуснатите от правителството 2 милиона лв. Предстои да се съгласува тази част от фасадата на театъра да се ремонтира първа, за да може впоследствие да се довърши работата по участъка от пешеходната зона. Видинският кмет уточни, че първият етап от проекта трябва да приключи до края на месец октомври тази година, а всички дейности по договора – до месец май 2019 г., с възможност за удължаване на срока при наличие на форсмажорни обстоятелства. Очаква се новата настилка за централната пешеходна зона да пристигне скоро – термолющен гранит, който ще отговаря на всички изисквания за качество по българското законодателство. Гаранцията по проекта за пешеходната зона е 5 години, а за водопроводната мрежа – 8. Кметът на Общината изрази своето удовлетворение от работата на общинските съветници и отбеляза, че всички 24 предложения са приети. На заседанието бе гласувано да бъдат обявени за почетни граждани петима души, двама от тях посмъртно – Видинския митрополит и Български екзарх Антим I - знаменит духовник и общественик и д-р Бърни Бончев - кмет на Видин в периода 1934-1938 г., краевед и лекар, с огромен принос за развитието на града. По предложение на кмета Огнян Ценков почетни граждани на Видин и Общината стават чл.-кор. проф. д.т.н Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев” и проф. д- р Велизара Пенчева - председател на Общото събрание на Русенския университет. С престижното звание ще бъде удостоен и народният певец и солист на Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав” - Любен Захариев.

Източник: novinite.bg