Тежести до 3000 тона се издигат и спускат във вертикалните

Тежести до 3000 тона се издигат и спускат във вертикалните ...

Изоставени мини стават мрежови батерии.


Тежести до 3000 тона се издигат и спускат във вертикалните шахти на старите руднициВъгледобивната промишленост умира и няма никакви изгледи да се върне отново. Но изкопаните в земята тунели отново могат да бъдат полезни на хората. Новостартираща американска фирма е разработила система за съхранение на енергия с помощта на гигантски тежести, които се издигат и спускат в отвесните шахти на мините. Така те могат да съхраняват енергия и да я отдават “по заявка”.

Тежест от порядъка на 3000 тона се окачва и се спуска във вертикалната шахта на изоставена мина – същата, по която някога миньорите са се спускали, за да “отидат на работа”. При спускането надолу тежестта завърта генератори, които произвеждат електричество. Когато пък има излишна енергия в мрежата, тя се използва за издигане на тежестта нагоре. Това е същият принцип, по който работят помпено-акумулиращите ВЕЦ у нас.

Разработчиците на системата – Gravitricity – казват, че тя може да работи с шахти с дълбочина от 150 до 1500 метра. Комунална батерия от този вид може да работи безпроблемно в продължение на около 50 години.

За момента Gravitricity е в етап на разработване на системата и се хвали, че това е нейна „патентована технология“. Ако последната бъде възприета в практиката, това може да донесе ползи на общностите, изградени около някогашните въглищни мини.

Източник: technews.bg