Тайванската компания Energy Trend, част от Trend Force прогнозира, че

Тайванската компания Energy Trend, част от Trend Force прогнозира, че ...

Продажбата на слънчеви модули в света през 2019 г. се прогнозира да достигне до ниво от 125,5 ГВт.Тайванската компания Energy Trend, част от Trend Force прогнозира, че продажбата на слънчеви модули през 2019 г. ще нарасне с 16 % в сравнение с миналата година и ще достигне 125,5 ГВт. Анализаторите смятат, че този темп на ръст вероятно ще се запази и през следващата 2020 г.

Авторите смятат, че се очаква за 19 от пазарите да настъпи увеличаването на обема до количества вече в гигавати се (става въпрос за страни, в които за една година ще бъдат пуснати повече от 1 ГВт слънчеви електроцентрали),  търсенето на модули да стане географски по-диверсифицирано. Тази диверсификация е основна причина за разширяването на глобалния пазар през 2019 г. „Нови пазари се появяват по целия свят“, твърдят от Energy Trend.

От януари до месец май 2019 г. китайските производители са доставили на външните пазари около 28,,5 ГВт модули, което е почти два пъти повече от аналогичния период на 2018 г.

Една то причините е бързият ръст на търсенето в Европа, което в частност е свързано с отмяната на митата върху китайските модули. Очаква се, че европейското търсене на фотоволтаични модули ще се увеличи от 11,9 ГВт през 2018 г. до колосалните 21,8 ГВт през настоящата. „Премахването на търговските бариери отвори нов път за експорт за китайските доставчици“, отбелязват от TrendForce. Анализаторите също така свързват прогнозиранията през тази година ръст с европейското търсене, въз основа на ангажиментите по Парижкото споразумение. В резултат на обединяването на тези два фактора се очаква, че търсенето на фотоволтаична продукция ще нарасне още с 10 % - до 24 ГВт през 2020 г.
Китай и САЩ ще останат първи и втори по мащаб пазари през тази година, следвани от Индия и Япония. Обемът на търсенето сред 20-те най-големи пазара е показан на втората графика и съответно първо място заема Азиатско-Тихоокеанския регион, следван от Европа, като на трето място вече се нарежда Америка.

Обемът на продажба на слънчеви модули е един от основните индикатори за потенциала на развитие на слънчевата енергетика.
Разбира се, сроковете на доставка на модулите и въвеждането в експлоатация на слънчевите централи не съвпадат, затова броят на продадените модули не отразява огледално ръстът на генериращи мощности през същата календарна година.

 

Прочетете повече на: https://m.energytrend.com/research/20190717-14551.html

Източник: 3e-news.net