Търговското салдо на България за първите осем месеца на годината

Търговското салдо на България за първите осем месеца на годината ...

Търговското салдо на България остава отрицателно въпреки свиването на дефицита.


Търговското салдо на България за първите осем месеца на годината намалява почти наполовина спрямо същия период на 2018 г., но въпреки това остава на отрицателна територия. За периода януари-август то е в размер на 2,9 млр. лв. спрямо 4,4 млрд. лв. през същия период на 2018 г., показват актуалните данни за търговията на страната, представени от Националния статистически институт.

Що се отнася само до месец август балансът (износ FOB - внос CIF) е положителен в размер на 89,4 млн. лв.

През първите осем месеца на годината от страната ни са изнесени стоки за близо 38 млрд. лв., което е ръст от 3,8% спрямо същия период на предходната година. През август 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4,76 млрд. лв. и нараства с 1,1% спрямо същия месец на предходната година.В същото време за срока внесените стоки са за общо 40,7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0,4% по-малко спрямо същия период на 2018 година. През август 2019 г. общият внос на стоки намалява с 6,2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4,6 млрд. лева.

Външнотърговското салдо на България с Европейския съюз през първите седем месеца на годината също продължава да е отрицателно на стойност от 1,21 млрд. лв. Това представлява спад спрямо същия период на миналата година, когато е било в размер на 1,8 млрд. лв.

За първите седем месеца на годината износът на България към ЕС нараства с близо 5% спрямо същия период на миналата година до 22,6 млрд. лв. Въпреки това в парично изражение остава под обема на вноса от блока, който за периода също расте с 2,1% до 23,8 млрд. лв. (по цени CIF).

Основни търговски партньори на страната ни в блока са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66,6% от износа. При вноса най-голям е стойностният обем на стоките от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Само за месец юли износът на България за ЕС расте с 3% спрямо предходната година и достига 3,6 млрд. лв. Тук най-голям ръст спрямо 2018 г. е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (46,4%). На обратният полюс с най-голям спад е сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17%).

Вносът за месеца също расте с 4,9% на годишна основа до 3,7 млрд. лв. Най-голямо най-голямо процентно увеличение на внос през месеца страната ни има в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24.9%), а най-малко - в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“.

Външнотърговското салдо на България за месец юли е отрицателно в размер на близо 141 млн. лв., което е спад от близо 40 млн. лв. спрямо юни.

През периода януари - август 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 4,3% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 12 118.0 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 49.7% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението).

През август 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 13,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,6 млрд. лева.

За първите осем месеца при износа на стоки от България за трети страни най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (33,5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (25,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (17%).

Вносът от трети страни у нас за периода намалява с 5,3% спрямо 2018 г., като достига 13,8 млрд. лв. (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През август се наблюдава по-значителен спад на внесени стоки от трети страни – с 22,8% до 1,54 млрд. лв. най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (27%). най-голямо е увеличението в секторите „Храни и живи животни“ (25,7%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (22%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1,7 млрд. лева. За август обаче то е положително и е на стойност 59,1 млн. лева.

Източник: investor.bg