„Свилоза“ АД отчита 17% годишен ръст на нетните приходи от

„Свилоза“ АД отчита 17% годишен ръст на нетните приходи от ...

Свилоза отчете 65% ръст на нетната печалба през първите три месеца от 2018 г..


„Свилоза“ АД отчита 17% годишен ръст на нетните приходи от продажби през първото тримесечие на годината, като достигат 36,8 млн. лв., показва консолидираният тримесечен отчет на предприятието, разпространен чрез БФБ – София.

Консолидираните нетни приходи от продажба на продукция са в размер на 36,6 млн. лв., което представлява повишение с 16,82% спрямо година по-рано. Много по-малък дял заемат продажбите на услуги, приходите от които са в размер на 144 хил. лв., като нарастват с 23%.

Към 31 март свищовското предприятие отчита на консолидирана база 65% ръст на нетната печалба, която достигна 7,5 млн. лв. EBITDA е в размер на 9,3 млн. лв. , като се увеличава с 46,5%.

Свилоза АД Последна цена: 4.52 лв. 3MZ/SVIL Актуално към 13:24/16.05.2018 г.Профил на компаниятаКоментари във форумаСледвай компанията Известяване при събитиеДобави в собствен обзорДобави в портфейлДружеството отчита, че продажните цени на целулозата за първото тримесечие на 2018 г. са по-високи с 33% спрямо същия период на 2017 г.

Продължаващите затруднения с доставките на целулоза, породени от намалените количества, предлагани от големи производители, водят до запазване на продажните цени към момента и постигане на минимални увеличения при част от клиентите.

„Свилоза“ не очаква продажните цени през второто тримесечие на 2018 г. да претърпят съществени корекции от постигнатите нива до март.

От началото на годината акциите на „Свилоза“ поскъпват с 12,5%, а през последната една година ръстът в цената е с 36% при пазарна капитализация от 143,532 млн. лв.

Източник: investor.bg