Сцинтиграфията е един от методите на изследване, които съвременната медицина

Сцинтиграфията е един от методите на изследване, които съвременната медицина ...

Що е то сцинтиграфия на сърцето?.


Сцинтиграфията е един от методите на изследване, които съвременната медицина ни предлага. Това, което я отличава от скенерите, рентгеновите снимки и др. е, че сцинтиграфията ни позволява да направим функционална оценка на изследвания орган.

Понякога функционални промени в органите възникват преди настъпването на морфологични такива, които откриваме с компютърно томографско изследване (КТ), например. 
Четири са изследванията, с които Нуклеарната медицина допринася за оценяване състоянието на миокарда и неговото кръвоснабдяване. Те помагат в преценката за нужда от определено лечение или пък ефекта от прилагането му и включват: сцинтиграфия на миокарда (изследване на миокардна перфузия), радионуклидна вентрикулография, томографска сцинтиграфия, синхронно с ЕКГ (gated-SPECT) и Позитрон-емисионна томография (PET-CT). Кои са индикациите за провеждането на сцинтиграфия на миокарда можете да прочетете в Puls.bgАвтор: Eкип на Puls.bg

Източник: dnes.bg