Средната работна заплата в страната през второто тримесечие на годината

Средната работна заплата в страната през второто тримесечие на годината ...

Средната работна заплата нараства до 1260 лева в края на юни.


Средната работна заплата в страната през второто тримесечие на годината е 1260 лева. Спрямо първото тримесечие на годината тя се повишава с 4,3 на сто, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 

На годишна база средната заплата за април-юни се увеличава с 12%, като най-голям е ръстът в икономическите дейности „Други дейности“ - със 17,3%, „Операции с недвижими имоти“ - с 16,5%, и „Образование“ - с 15,5%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2019 г. е 1281 лв., за май - 1246 лв., и за юни - 1253 лева.

През второто тримесечие на 2019 г. средната заплата в общественият сектор нараства с 11,9 на сто, а в частния - с 12,4 на сто на годишна база. Данните на националната статистика сочат, че икономическите дейности с най-високо средно възнаграждение за второто тримесечие на тази година са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения“ с 3053 лева, следвани от „Финансови и застрахователни дейности“ с 2 174 лева. На другия полюс традиционно са хотелиерството и ресторантьорството с едва 783 лева средна заплата, както и строителството с 974 лева.

Наетите лица към края на юни нарастват малко с над 33 хиляди души и достигат 2,35 милиона, показват предварителните данни на Националната статистика. Това е с 1.5%, спрямо края на март 2019 г.Още по тематаВ края на 2018 г. средната заплата в страната стига 1170 лева

Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 28,4%, „Операции с недвижими имоти“ - със 7,9%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3,6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ - с 2.4%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21,3 и 17%.

В края на юни 2019 година спрямо година по-рано наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3,0 хил., или с 0,1%. Най-голямо е намалението в „Преработваща промишленост“ - с 13,0 хил., „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2,8 хил., и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2,6 хил. Най-голямо е увеличението на наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6,0 хиляди.

Впроцентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Други дейности“ - съответно с 5,0 и 4,9%, а най-голямо увеличение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 5,0%.

Източник: investor.bg