Сред косвено засегнатите предприятия са тези, които произвеждат авточасти. Според

Сред косвено засегнатите предприятия са тези, които произвеждат авточасти. Според ...

Заводи, строители, търговци ще могат да кандидатстват за помощ от 60% от заплатите.


Сред косвено засегнатите предприятия са тези, които произвеждат авточасти. Според новите текстове и те ще могат да се възползват от схемата.

© Цветелина Белутова Значително се разширява кръга от фирми, които ще могат да получават като компенсации от държавата по 60% от брутните заплати на служителите си. Това предвижда преработеният вариант на правителственото постановление за условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение, с който "Капитал" разполага.

Освен това помощта ще може да се ползва не само от компании, чиято дейност е спряла след заповед на държавен орган, както се предвиждаше по-рано, но и с решение на собственика.

Абонирайте се за Капитал Четете неограничено и подкрепяте усилията ни да пишем по важните теми Първоначално включените дейности бяха: Търговци на дребно в молове, но без търговците на хранителни стоки, напитки и цигари Различни видове пътнически транспорт Хотели и други подобни места за настаняване Туристическо и друго краткосрочно настаняване Ресторанти и заведения за бързо обслужване Питейни заведения Прожектиране на филми Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации Артистична и творческа дейност Други дейности в областта на културата Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих Поддържане на добро физическо състояние. Сега към тях се прибавят: Преработваща промишленост, с изключение на тютюневи изделия, кокс и рафинирани нефтопродукти, химични продукти, лекарства и компютърна техника Строителството Търговците на дребно извън моловете, без търговците на хранителни стоки, напитки, цигари и такива, които работят извън търговски обект, на открити щандове и пазари Издателска дейност Връзки с обществеността Рекламни и социологически агенции Има и други промени, които облекчават прилагането на схемата като отпадане на изискването поне 50% от работниците в спряното предприятие да са заети в съответните дейности, както и липсата на задължение персоналът, за който е получена помощта, да остане на работа три месеца след това.

Всичко това обаче не е окончателно и тепърва ще се обсъжда с работодатели и синдикати, ще се променя и накрая трябва да се приеме на правителствено заседание.

Източник: capital.bg