Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания ще

Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания ще ...

Лекуват зъбите на хора с увреждания в нов кабинет.Специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания ще бъде открит на днес от 11.00 часа във Факултета по дентална медицина на бул. "Христо Ботев" №3 в Пловдив. Той е оборудван със специална платформа, така че да отговаря на приетите норми и изисквания в Европейския съюз за лечение на хора със специфични потребности, по-конкретно с трайни двигателни увреждания и придвижващи се с помощта на колички.

Инициативата на ръководството на Факултета по дентална медицина, подкрепена от ректорското ръководство на МУ - Пловдив, надгражда възможностите за практическо обучение на студентите за спецификата на лечението на такъв тип пациенти.

Във ФДМ - Пловдив се обучават на английски език над 480 граждани от европейски държави и 820 студенти на български език, като бъдещи дентални лекари те трябва да са подготвени адекватно да провеждат подобно специфично дентално лечение.

Средствата за изграждането и оборудването на кабинета са осигурени изцяло от МУ - Пловдив.

На откриването са поканени хора с увреждания, които се придвижват с помощни колички, и ще бъдат демонстрирани възможностите на денталния кабинет.

Източник: marica.bg