Спестяванията на българите нарастват с близо 10% за последната година.

Спестяванията на българите нарастват с близо 10% за последната година. ...

Спестяванията на българите минаха 52 млрд. лева.

Спестяванията на българите нарастват с близо 10% за последната година. Парите на гражданите по банкови сметки се увеличават стабилно, но броят на самите сметки намалява незначително. Българите държат 52,3 млрд. лева в депозити в края на март 2019 г., показват окончателните данни на БНБ.
Общият брой на депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, в края на първото тримесечие на тази година е 9,615 млн. лв., като те намаляват на годишна база.
Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са 596 000 броя, което представлява спад от 4,6% спрямо края на същия месец на 2018 г. Размерът на тези влогове е 23,365 млрд. лева.
Така общо депозитите на домакинствата и нефинасовите предприятия възлизат на сумата от 75,733 млрд. лева, което представлява ръст от 8,6% на годишна база.
В същото време се наблюдава стабилен ръст на кредитите, които взимат домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации. Обемът им на годишна база нараства с 11%, достигайки 22,170 млрд. лева в края на март 2019 г.
Кредитите на нефинансовия сектор в края на първото тримесечие на тази година възлизат на 33,367 млрд. лева, което е ръст от 5,4% на годишна база.

Източник: actualno.com