Социалното министерство прие новите правила, по които ще се изплаща

Социалното министерство прие новите правила, по които ще се изплаща ...

Промените за вторите пенсии са изцяло в полза на осигуряващите се.

Социалното министерство прие новите правила, по които ще се изплаща т.нар. втори пенсии. Това стана с проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, върху който работи близо една година работна група към МТСП.

До този момент не е поставяно под съмнение, че втора пенсия ще бъде вземана, но след отглагане от над десет години най-накрая се регламентират правилата, по които това ще става.

Положителна новина е, че с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсионните дружества ще гарантират на хората, че вторите пенсии ще покриват поне брутния размер на внесените в тях осигуровки, дори доходността за периода на осигуряване да е отрицателна. За целта ще се създаде специален резервен фонд. Така се гарантира един минимум на изплащане, а на практика дружествата ще бъдат задължени дори и със собствени средства да допълнят съответната партида, ако тя се е оказала с по-малко средства.

Вашият сред тях ли е?

Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на лицето. По желание на осигуреното лице и при условие, че има достатъчно натрупвания по партидата, които позволяват да се изчисли и изплаща пенсия, която е не по-малко от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст - пенсията му може да се отпусне една година преди навършването на пенсионната възраст.

Допълнителни пари се очаква да могат да се получават от пенсионерите след 3 години.

Първи допълнителни пенсии ще могат да взимат жените, които се пенсионират пред 2021 г. или родените през 1960-та година. При мъжете пари по втория пенсионен стълб ще има от 2024 г.

Причината е фактът, че частните пенсионни фондове съществуват едва от 20 години и съответно намалява срокът, в който има натрупвания по частните партиди.

Положителна промяна е и това, че се регламентира правото на избор на гражданите. Вариантите са три:

• пожизнена пенсия;

• разсрочено плащане за период от 5, 10 или 15 години;

• превеждане на цялата сума от партидата накуп.

Тази промяна и възможност за избори в значителна степен се различава от предложението на финансовия министър Владислав Горанов през 2017 година, което предвиждаше прехвърляна на парите по индивидуалните партиди в общ пул и изплащане само и единствено на пожизнени пенсии без право на наследяване. Заради остра реакция и обвинения за национализация, проектът беше оттеглен, а частните пенсионни дружества излязоха със собствени 9 предложения.

Сега приетите три варианта за избор на гражданите дават възможност на осигурените лица да планират в по-добра степен доходите си след пенсиониране.

Ако размерът на натрупаните средства е по-малък от три минимални пенсии, тогава пенсионерът може да получи еднократно цялата сума или, по-избор, разсрочено в рамките на една година.

Ако пенсионерът почине преди да е получил всичките си пари в индивидуалната си партида, те ще могат да се онаследят. Ако обаче почине, преди да е получил всичко, наследниците му имат право да ги изискат и получат.

Редът на наследници не се променя - това са преживелият съпруг или съпруга, възходящи и низходящи роднини, които продължават да получават пенсията до гарантирания период на получаване.

В момента удръжките от заплатата по втория пенсионен фонд са в размер на 5%. Сумата, която реално ще получаваме при пенсиониране, зависи от размера на заплатата всеки месец, както и от годините натрупан трудов стаж. /money.bg

Източник: dnesplus.bg