София. В рамките на първата работна сесия вътрешните министри на

София. В рамките на първата работна сесия вътрешните министри на ...

Министър Валентин Радев: Действията на общоевропейско ниво са ключови за ефективна защита на границите.

София. В рамките на първата работна сесия вътрешните министри на страните от Залцбургския форум обсъдиха гранично управление и взаимна съвместимост на информационните системи - сред най-актуалните и съществени теми от дневния ред на ЕС в областта на вътрешните работи. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.
„Нивото на сигурност на външните граници на ЕС има пряко отражение както върху способността на Съюза и на държавите членки да управляват успешно миграционните процеси, така и върху нивото на сигурност в ЕС като цяло“, заяви министър Радев. В този смисъл той изтъкна, че граничната сигурност е основен приоритет на Българското председателство на Съвета и ще продължи да бъде сред приоритетите и на бъдещите ротационни председателства. „Защитата на границите е въпрос, който вече не може да се разглежда само от национална гледна точка. За да е ефективна тази защита, трябва да мислим и да действаме заедно на общоевропейско ниво“, допълни Радев и подчерта, че една от стъпките в тази посока е разработването и прилагането на система за Европейско интегрирано управление на външните граници. Основни елементи от стратегията бяха препотвърдени в заключенията, приети на заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ на 5 юни.
По време заключителното събитие в рамките на настоящото румънско председателство на инициативата бе дискутирано и въвеждането на унифицирани практики в дейността по анализ на компетентните органи. „Политическият цикъл на ЕС за борба с тежката и организирана престъпност може да послужи за обща платформа, в която да се тестват възможностите за хармонизиране практиките за анализ“, посочи министър Радев. Той запозна колегите си с конкретните инициативи осъществени от Българското председателство за подобряване на ефективността от политическия цикъл, който позволява на държави членки да изпълняват и отчитат общи приоритет въз основа на общ анализ.
На 15 юни заседанията на вътрешните министри продължават и в разширен формат с Групата на приятелите на Залцбургския форум от Западните Балкани и Република Молдова.
Залцбургският форум е една от най-активните неформални инициативи за регионално сътрудничество в областта на сигурността в рамките на Европейския съюз, създадена през 2001 г. по идея на Австрия. Дейността на Залцбургския форум се осъществява в три основни направления: координация и представяне на интересите на страните-участнички в рамките на ЕС; развиване и задълбочаване на регионалното оперативно сътрудничество; активизиране на отношенията с трети страни – т. нар. “външно измерение на Залцбургския форум”. По подобие на утвърдената практика на ЕС, Залцбургският форум се председателства от страните-участнички на ротационен принцип за срок от шест месеца. В настоящата Тройка председателства на Залцбургския форум са Унгария, Полша, Румъния.

Източник: focus-news.net