София. Темата за детското правосъдие е стратегическа за българското правителство,

София. Темата за детското правосъдие е стратегическа за българското правителство, ...

Темата за детското правосъдие е стратегическа за българското правителство.

София. Темата за детското правосъдие е стратегическа за българското правителство, защото поставя в центъра правата на детето и отговорността на държавата при тяхното гарантирането. Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на заключителната конференция по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на Правосъдието за деца“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Министър Цачева коментира, че в рамките на проекта са за работа с деца са обучени 112 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници в страната. Изградени са 12 „сини стаи“ за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни. Цачева посочи, че се е пристъпило и към синхронизиране на системата за правосъдие за деца у нас с европейските и международни стандарти.
Тя отбеляза още, че законодателната политика на България приема семейството като естествена среда, в която се отглежда и възпитава детето и припомни, че в тази връзка Министерството на правосъдието е изготвило промени в Наказателния кодекс, предвиждащи повишаване ефективността на превенцията и борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и укрепване защитата на жертвите на тези престъпления. При изпълнението на проекта са изготвени и допълнения в Наказателно процесуалния кодекс, които предвиждат щадящ режим за изслушване на деца в досег със съдебната система.
„Най-голямото предизвикателство бе изготвения през 2016 г. проект на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Организирано бе широкото му обществено обсъждане през януари т.г. и се работи по преодоляване на спорните моменти по отношение режима на малолетните деца и ситуирането на Националната служба за възпитателна подкрепа“, заяви министър Цачева. По думите й работата по законопроекта продължава до намиране на най-точните решения в краткосрочен план.
Посланикът на Швейцария у нас Мюриел Берсе Коен допълни, че децата са нашето бъдеще и ние трябва непрекъснато да работим за подобряването на правната рамка, за да защитим техните права. Тя акцентира върху необходимостта обученията на магистрати и експерти да продължат и в бъдеще, а работата на пилотните съдилища по проекта да се ползва като насока за останалите в страната.
По проекта са създадени специализирани съдебни състави в 5 пилотни съдилища - окръжните съдилища във Варна и Пловдив и районните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй, в които работят голяма част от магистратите преминали през специализираното обучение. От ноември 2015 г. до сега те са разгледали общо над 5 200 граждански дела с участието на деца по повод развод по взаимно съгласие и по исков ред и недействителност на брака, изменение, ограничение или лишаване от родителски права, издръжка на дете, защита срещу домашно насилие, дела от Закона за закрила на детето – настаняване извън семейството. Разгледаните от тези специализирани съдебни състави наказателни дела с участието на деца жертви, свидетели или правонарушители, са над 1100.
От своя страна зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов коментира, че благодарение на финансовата помощ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проекта са изградени и оборудвани 12 помещения за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни по граждански и наказателни производства. По думите му председателите на окръжните и районните съдилища във Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич, Разград, Силистра, Кърджали, Търговище и Ловеч са създали организация, така че сините стаи да се ползват, както от съда и прокуратурата, така и от полицейските органи и социални служби в съдебните им райони. Стоянов добави, че 26 деца са били изслушани в първите 4 „сини стаи“, които са открити между 2016 г. и началото на 2018 г. във Варна, Плевен, Козлодуй и Враца. От тях 18 са малолетни и 8 са непълнолетни. Зам.-министърът уточни, че децата са били изслушани в щадяща среда, близка до семейната, от обучен експерт, така че да бъдат предпазени от стреса, който биха изпитали в строгата атмосфера на съдебните сгради или полицейски управления и далеч от евентуален насилник или възрастен свидетел, от който биха могли да изпитват страх.

Източник: focus-news.net