София. Сред проблемите в развитието на планинските райони са обезлюдяване,

София. Сред проблемите в развитието на планинските райони са обезлюдяване, ...

Валетина Зартова, ИСС: Сред проблемите в развитието на планинските райони са обезлюдяване, силната икономическа изостаналост и достъпът до качествени публични услуги.

София. Сред проблемите в развитието на планинските райони са обезлюдяване, силната икономическа изостаналост и достъпът до качествени публични услуги. Това Валентина Зартова, член на ИСС от група 1 – работодатели и председател на Комисията по регионална политика, устойчиво развитие и околна среда пред Агенция „Фокус“. „На 6 юли ИСС прие становище на тема „Планинските и полупланински райони в България – проблеми и възможности за развитие”, тъй като вижда потенциала им за икономическото развитие на страната“, разказа Зартова.
„В резултат на проведените от ИСС съвместно с Националното сдружение на общините регионални кръгли маси в няколко планински общини, посветени на образованието и заетостта на младите хора, констатирахме много общи проблеми, касаещи инфраструктурата и качеството на живот на хората от тези общини. Не на последно място причината да обърнем внимание на темата е протичащият процес на формиране на политиките и програмите за следващия програмен период и препоръките на Европейския парламент в резолюцията му относно планинските райони“, обясни тя.
Валетина Заркова допълни, че проблемите в развитието на планинските райони са добре известни, но с течение на времето се променят мащабите на тяхното негативно проявление. Заркова откри следните основни проблеми, които са специфични за българските райони: „На първо място е обезлюдяването и депопулацията на населението, които са в много по-висока степен отколкото в останалите райони на страната. За последните 30 години населението в тези райони е намаляло с почти 40%, като половината от планинските общини губят 2/3 от своя човешки потенциал“. „На следващо място са проблемите, свързани със силната икономическа изостаналост и критичното състояние на общинската пътна мрежа, което води до нарастване на регионалните различия. Един от най-болезнените проблеми за хората от тези общини е достъпът до качествени публични услуги и особено до услугите в сферата на здравеопазването, образованието и културата. В редица отдалечени села няма лекар, аптека и магазин за доставяне на основни хранителни продукти, даже и хляб“, коментира още тя.
Заркова добави, че ИСС предлага някои конкретни мерки, които биха създали благоприятна среда за развитие на планинските райони в страната. „Основното е да се разработи и приеме Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на планинските и полупланински райони в България, която да включва и създаване на подкрепяща среда за развитие на планинските предприемачи. Същевременно е необходимо държавата цялостно да преразгледа стандартите и разпределителните механизми за държавните трансфери, като се отчетат по-високите разходи за предоставяне на услуги в планинските и полупланински общини‘, добави тя.

Пълния текст на интервюто четете по-късно в „Мнение”

Източник: focus-news.net