София. С проект за компостиране по Оперативна програма Околна среда“

София. С проект за компостиране по Оперативна програма Околна среда“ ...

Даниела Борисова, Община Харманли: С проект за компостиране по ОПОС работим за екологичен начин на живот.

София. С проект за компостиране по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Община Харманли работи за екологичен начин на живот. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Даниела Борисова, ръководител на проекта „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци в Община Харманли“. „На терен от 10 дка ще бъде изградена компостиращата инсталация за зелени и биоразградими отпадъци. Ще бъдат обособени различни зони за приемане, смесване и сортиране на биоотпадъците, ще бъдат закупени машини за извършване на различни видове дейност по проекта. Ще има контролно и мониторингово оборудване, освен това ще ни бъдат предоставени кофи за разделно събиране на зелените отпадъците. По проекта е предвиден и сметосъбиращ камион“, коментира Борисова. Очакваните ползи и цели, които ще бъдат постигнати с изпълнение на проекта са намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци на територията на община Харманли, удължаване периода на експлоатация на регионалното депо, постигане на изискванията на Закона за управление на отпадъците. „Общата цел е да се намали количеството на депонираните отпадъци. Чрез разделното събиране зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт – компост, който ще служи за наторяване и ще съответства на цели на общината за оползотворяване на отпадъка“, обясни тя и добави, че ще бъдат разкрити и 5 нови работни места по проекта. В Община Харманли се провеждат еко кампании и инициативи в училища и детски градини, с които се насърчава разделното събиране на отпадъците. „Нашата цел е да запазим природните дадености в региона“, каза още Даниела Борисова.
Йоланда ПЕЛОВА

Източник: focus-news.net