София. Проекти за над 288 млн.лв., финансирани от Министерството на

София. Проекти за над 288 млн.лв., финансирани от Министерството на ...

Зам.-министър Деница Николова: Изпълняваме проекти за над 288 млн.лв. в настоящия програмен период с подкрепата на JASPERS.

София. Проекти за над 288 млн.лв., финансирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., изпълнява страната ни в настоящия програмен период с подкрепата на JASPERS. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, която откри редовното заседание на годишната среща на JASPERS – „JASPERS STAKEHOLDERS 2018“, на което страната ни е домакин за втори път, съобщиха от пресцентъра на министерството. С подкрепа на JASPERS, като структура на Европейската инвестиционна банка, се работи по подготовката и одобрението на двата големи проекта - "Подобряване на системата за спешна медицинска помощ" на стойност над 163 млн.лв., и "Интегриран градски обществен транспорт - Фаза II" на Столична община, който се финансира със 125 млн.лв.
Зам.-министър Николова напомни, че и в предишния програмен период страната ни е реализирала няколко успешни проекта в сферата на транспорта, околната среда и регионалното развитие с активната подкрепа и участие на JASPERS. „През последните 12 години JASPERS е стратегически и традиционен партньор в усилията ни да усвояваме ефективно средствата на ЕС в съответствие с провежданата политика на сближаване в рамките на ЕС“, подчерта тя.
Заместник-регионалният министър наблегна и на подкрепата, предоставена от JASPERS за изграждане на капацитет и институционално развитие на администрациите чрез ноу-хау, изследвания, обучение и разпространение на насоки, което е помогнало на българските местни и централни власти да изградят и укрепят институционалния и административния си капацитет, както и да реформират секторните политики. „Ние ще продължим да разчитаме на подкрепата на JASPERS за програмния период 2021 - 2027 г., поради положителното влияние в областта на подготовката на проектите и тяхното изпълнение“, каза Николова. Според нея новото законодателно предложение на Европейската комисия за политиката на сближаване след 2020 г. отваря перспективи за адаптиране на инвестиционните подходи и политики, за да има по-ефективни инвестиции в градовете и регионите. „Трябва да използваме предимствата на пакета регламенти и да приложим по-видими проекти с добавена стойност за гражданите на ЕС“, отбеляза тя. Според нея една от възможностите е въвеждането на нов регионален подход към инвестициите и интегрираните териториални мерки, съобразени със спецификата на регионите, като се насърчават партньорствата между общините, градовете и регионите и по този начин се постигат повече резултати с по-малко ресурси.
Зам.-министър Деница Николова обърна внимание, че съгласно предложението на ЕК, в бъдещия програмен период няма да има т.нар. "големи" проекти в политиката на сближаване, заради което са необходими нови форми на сътрудничество. Тя предложи за разглеждане възможностите за подкрепа и финансиране на "Интегрирани териториални инвестиции". „Този тип инвестиции все още не се прилагат в България и в тази област има ограничен административен капацитет на национално, регионално и местно ниво. В тази връзка ролята на JASPERS може да се разглежда като ключов партньор на управляващите органи и най-вече на регионално равнище, както и на бенефициентите по отношение на консултациите относно условията за финансиране, както и на традиционната функция на JASPERS за извършване на преглед на качеството от реализираните проекти в съответствие с новия териториален и регионален подход“, коментира тя. Друга възможна област, в която JASPERS би могло да окаже влияние за периода след 2020 г., по думите й, е предвиденото много по-голямо използване на финансови инструменти или комбинацията им с безвъзмездни средства.

Източник: focus-news.net