София. Община Русе ще извърши цялостен мониторинг и контрол за

София. Община Русе ще извърши цялостен мониторинг и контрол за ...

Наталия Кръстева, зам.-кмет на Русе: Ще извършим цялостен мониторинг и контрол за осигуряване качеството на въздуха в града.

София. Община Русе ще извърши цялостен мониторинг и контрол за осигуряване качеството на въздуха в града.Това каза за предаването „Екологичен резонанс” на Радио „Фокус” Наталия Кръстева, зам.-кмет „Комунални дейности” в Община Русе по повод екологичния проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух” по програма LIFE на Европейската комисия, който изпълнява общината, където водещ бенефициент е Столична община, а подпомагащи партньори са общините Русе, Бургас, Велико Търново, Монтана и Стара Загора. Ще бъдат използвани различни източници на финансиране, включително и средства от Европейския съюз, за изпълнение на мерките за качеството на въздуха, уточни Кръстева. „Ще разработим програма за качеството на атмосферния въздух за следващия програмен период въз основа на информация, която предстои да съберем. Община Русе ще работи и за повишаване на осведомеността, като ще създадем една организация, за да бъде информирана обществеността, а именно гражданите и НПО да бъдат партньори, както и опоненти, и коректив на администрациите по отношение на качеството на въздуха”, коментира зам.-кметът на Община Русе. Тя добави, че по проекта ще бъдат подменени и отоплителните инсталации в домакинства за преминаване към алтернативно и екологично отопление. „Ще разработим механизъм за преход към две алтернативни форми на отопление и ще изградим капацитета на всички бенефициенти, а именно общините, които участват, които ще включват обучение на различните звена в различен период от време, създаване на платформи за обмен на информация”, обясни Кръстева. Тя обърна внимание, че интересът от страна на гражданите е голям, но проектът ще обхване 1500 домакинства. „Не всеки подал заявление за намерение би бил потенциално избран за смяна на отоплителната инсталация. В рамките на проекта ще бъдат закупени две мониторингови станции, които ще бъдат ситуирани в районите, които ще бъдат предмет на интервенция, където ще бъдат подменени отоплителните уреди”, каза тя. Зам.-кметът по „Комунални дейности” в Община Русе отбеляза, че станциите ще измерват дали реално има напредък и изменение в конкретния район.
Йоланда ПЕЛОВА

Източник: focus-news.net