София. Като държава председател на Стратегията на ЕС за Дунавския

София. Като държава председател на Стратегията на ЕС за Дунавския ...

Приносът на културната инфраструктура и туризма за постигане на икономически растеж, заетост и свързаност между регионите по поречието на Дунав ще бъдат приоритет за България като председател на Дунавската стратегия.

София. Като държава председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион ни предстои да фокусираме нашите усилия върху подобряването на координацията и взаимодействието между различните заинтересовани страни в механизма и да допринесем с пряк фокус върху една от темите, която е с основен приоритет – развитието на културата и туризма и приносът на инвестициите в тях за общия икономически растеж на ниво ЕС и в частност на ниво държави, които са включени в стратегията. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и национален координатор на стратегията Деница Николова на заседание на Националната група за координация по механизма за изпълнение на стратегията във формат заместник-министри, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.
2018 г. е Европейска година на културата и затова темата за приноса на културата и туризма към икономическия растеж е подходяща за дебатиране в контекста на бъдещето на кохезионната политика след 2020 г., каза още Николова и допълни, че със заложените дейности за изпълнение през тази година темата ще бъде една от ключовите за макрорегионалната стратегия.
Икономическият растеж, за който допринасят инвестициите в културната инфраструктура и туризмът, ще бъде тема и на годишния форум на стратегията, който ще се проведе на 18 и 19 октомври т.г. в София. Тя може да бъде обвързана със свързаността на културата и на инвестициите в туризма с образованието, сигурността на обществените места, дигитализацията на туристическите продукти. На форума ще бъдат коментирани и по-стратегически теми за бъдещето на макрорегионалната стратегия след 2020 г., синергията на макрорегионалните стратегии и възможността те да имат по-пряк достъп до финансиране през следващия период.
На заседанието тя направи преглед на изпълнението на стратегията и представи ролята на България като неин председател. Деница Николова напомни, че от октомври 2017 г. страната ни пое ротационното председателство на Дунавската стратегия и до средата на месец октомври т. г. България ще има основна и значима роля в изпълнението на нейните цели и проследяване на развитието й. Тя запозна участниците и с необходимостта от следващите стъпки, които предстои да бъдат предприети в хода на календара на председателството. Той е уточнен и съгласуван с останалите държави, които формират тройката в стратегията – Унгария и Румъния, която ще приеме председателството след нас.
Дунавската стратегия е с изключително важен фокус за България в този момент, защото има пряк принос за изпълнението на основния приоритет на председателството на Съвета на ЕС, свързан със Западните Балкани. В рамките на Дунавската стратегия има държави, които са пряко свързани с постигането на този приоритет и използваме механизма, за да търсим още една по-добра обвързаност с държавите, които не са членове на ЕС в западната част на Балканите, посочи заместник-министър Николова
Усилията на председателството ще бъдат насочени към предефинирането на важни стратегически проекти с принос за всички 14 държави-участници в стратегията, така че да могат да бъдат постигнати по-видими резултати.
Председателството се фокусира и върху избора на ново звено за контакт, което да осигурява техническа, организационна и координационна функция между всички заинтересовани страни-участници в направляващи групи, координатори на приоритетни области, национални координатори, европейски институции и гражданско общество.
В заседанието на Националната група за координация по механизма за изпълнение на стратегията участваха заместник-министърът на културата Амелия Гешева, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, Константин Константинов – съветник на министъра на образованието и науката, представители на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на туризма, на икономиката, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на земеделието, храните и горите, на младежта и спорта и на външните работи. На срещата присъства и Цвета Тимева – секретар по регионално развитие на президента.

Източник: focus-news.net