София. Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова представи проект

София. Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова представи проект ...

Главният секретар на НС Стефана Караславова представи проект за събиране, структуриране и анализиране информацията за въвеждането на директивите на ЕС в българското законодателство.

София. Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова представи проект на законодателната институция, който предвижда да бъде събрана, структурирана и анализирана информацията за въвеждането на директивите на Европейския съюз в българското законодателство. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Проектът „Повишаване на ефективността при въвеждане на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони“ се реализира с финансова подкрепа от Оперативна програма „Добро управление“. Общата му стойност е 1 366 828,51 лв., а крайният срок за изпълнение е 31 декември 2020 г.
"С усилията на нашите експерти българският парламент се превърна в една от най-откритите администрации и публично достъпни институции в България", отбеляза главният секретар на Народното събрание. Стефана Караславова уточни, че на официалния сайт на парламента е публикувана информация, свързана с работата по законопроектите на всеки етап от тяхното обсъждане, с парламентарната практика и с работата на народните представители.
"24,2 на сто от аргументите на всички внесени и приети законопроекти от началото на мандата на 44-ото Народно събрание са пряко свързани с приложението на правото на ЕС", подчерта Стефана Караславова. Тя отбеляза, че основните цели на проекта, който ще бъде реализиран от Народното събрание, са свързани с ефективността, устойчивостта и компетентността на институциите, ангажирани с въвеждането на актовете на ЕС.
Главният секретар на Народното събрание обобщи и дейностите по проекта. Сред тях са проучване на опита за събиране и систематизиране на информацията в другите държави в Европейския съюз, надграждане на интегрираната информационна система и интернет портала на Народното събрание.
Директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ на Народното събрание Владимир Дойчинов посочи, че подобна система за транспониране на закони има в 10 европейски държави, като само в Полша и Испания тя е и публично достъпна. По думите му след реализирането на проекта България ще бъде третата страна-членка на ЕС с подобна практика.
Предвижда се при изпълнението на проекта да бъде извършен пълен преглед на транспонирането и въздействието на директиви и мерки по прилагането на актове на ЕС и да се обобщи цялата информация, свързана с въведените конкретни разпоредби. Цялата информация ще бъде напълно достъпна за широката общественост и представителите на бизнеса чрез софтуер с безплатен достъп, като заинтересованите лица и институциите ще имат възможност да направят справка на сайта на парламента.

Източник: focus-news.net