София. Електроенергийният системен оператор постави официално начало на строителството на

София. Електроенергийният системен оператор постави официално начало на строителството на ...

ЕСО постави официално начало на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас.

София. Електроенергийният системен оператор постави официално начало на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на ЕСО. Със старта на строителството на вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас Електроенергийният системен оператор решително продължава реализацията на петте проекта от общ европейски интерес, които дружеството осъществява в рамките на Регламент 347/2013 за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура.
Електропроводът е с дължина 150 километра и свързва подстанция Марица Изток с подстанция Бургас. Той е част от вътрешната 400-киловолтова преносна електрическа мрежа на България.
Въздушната линия е част от Група проекти „България – Гърция“, които са от общ интерес, съгласно Регламент 347/2013. Проектът е от ключово значение за реализацията на приоритетния електроенергиен коридор “Север – Юг” и за изграждане на трансевропейската енергийна инфраструктура.
Електропроводът е от общосистемно значение за Република България и повишава сигурността на работа на преносната система.
За осъществяване на инвестициите е привлечено финансиране от европейския „Механизъм за свързване на Европа“ в размер на 60 млн. лева за изграждане на новия вътрешен електропровод 400 kV между п/ст Марица Изток и п/ст Бургас.
Трасето на новата ВЛ 400 kV преминава през територията на осем общини Гълъбово, Тополовград, Тунджа, Елхово, Стралджа, Карнобат, Камено и Бургас.
На церемонията за официалния старт на строителството на новия вътрешен електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас присъстваха представители на Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия, народни представители от региона, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, ръководството на ЕСО, областният управител на Ямбол Димитър Иванов и представители на местната власт.
Преди официалния старт на изграждането на електропровода представителите на Европейската комисия посетиха подстанция „Бургас“, за да се запознаят с напредъка на строителството на съоръженията за присъединяване на вътрешен електропровод 400 kV между Добруджа и Бургас. Неговото начало беше поставено през месец ноември 2018 година в присъствието на представителите от Изпълнителната агенция „Иновации и мрежи“ към Европейската комисия и Министерството на енергетиката.

Източник: focus-news.net