Сметната палата съобщава, че срокът, в който политическите партии трябва

Сметната палата съобщава, че срокът, в който политическите партии трябва ...

Партиите имат един месец повече да се отчетат пред Сметната палата.

Сметната палата съобщава, че срокът, в който политическите партии трябва да представят отчетите си за 2019 година, се удължава с един месец от отмяната на извънредното положение.
Съгласно Закона за политическите партии годишните отчети за предходната година следва да се представят до 31 март на текущата година, но промяната се налага предвид извънредната ситуация заради борбата сCOVID 19.
Новият удължен срок е в сила в съответствие с чл. 4, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Действащите партии, които имат задължение да представят финансови отчети за 2019 г. са 129.
 

Източник: actualno.com