Службата за контрол върху застрахователните компании на Кипър публикува допълнителни

Службата за контрол върху застрахователните компании на Кипър публикува допълнителни ...

Публикувани са упътвания за кредиторите на фалиралата "Олимпик".Службата за контрол върху застрахователните компании на Кипър публикува допълнителни упътвания за кредиторите след откриване на производство по ликвидация на Olympic Insurance Co. Ltd. - дружеството, извършващо дейност на територията на България чрез "Застрахователна компания Олимпик - клон България", съобщи Комисията за финансов надзор.

След като на 30 юли съд в Никозия реши да открие производство по ликвидация на компанията, вече е публикувано и "Упътване (под формата на въпроси и отговори) за кредитори за подаване на претенции спрямо застрахователна компания "Олимпик" за застрахователни полици, издадени в други държави - членки на ЕС" ("Упътване"). То може да бъде прочетено тук.

Отговорността за определяне на масата на несъстоятелността, процесът по предявяване на претенции, както и изплащането на обезщетения са изцяло в юрисдикцията и прерогативите на кипърските органи, а именно надзорният орган на Кипър и ликвидаторите, назначени във фалиралата компания, припомня комисията. Тя е публикувала на страницата си превод на български на упътванията. Той може да бъде видян тук.

В тях има информация за това какво се очаква от засегнатите, за да предявят техните претенции, регламентираните за това срокове и документи, които трябва да се предоставят за доказване на претенциите си.

Източник: dnevnik.bg