След три десетилетия безпрецедентен растеж на доходите и жизнения стандарт

След три десетилетия безпрецедентен растеж на доходите и жизнения стандарт ...

Икономиките на Източна Европа са заплашени от демографска криза.


След три десетилетия безпрецедентен растеж на доходите и жизнения стандарт икономиките на страните членки на Европейския съюз (ЕС) от Източна Европа, които рязко смениха комунизма с капитализъм след падането на Берлинската стена, сега са изправени пред нови предизвикателства. Още по тематаИПИ: Производителност и трансформация в икономиката91% от столичаните са доволни от това, че живеят в София

Подобно на голяма част от континента свиването на населението представлява заплаха за бъдещата икономическа експанзия, но ООН прогнозира, че бившият Източен блок ще пострада най-сериозно от всички. Недостигът на работна ръка вече е широко разпространен, а рекордно ниската безработица остави много позиции незаети.

Засега феноменът увеличава заплатите и потреблението, а това е добре дошло, тъй като търговското напрежение между САЩ и Китай вече застигна Германия.

Но ръстът на заплатите превъзхожда производителността на труда и влошава конкурентоспособността. Междувременно националните правителства отхвърлят разрешените от ЕС квоти за бежанци, които биха осигурили работници, като приемат само имигранти от близки страни като Украйна. Но тези външни „инжекции“ за пазара на труда не могат да продължат завинаги.

Приетите страни в ЕС през 2004 г. навлязоха в период на масова емиграция, при който милиони работници се насочиха на запад, където заплащането е по-високо. В страни като Полша намаляването на възрастта за пенсиониране допълнително свива работната сила.

Според критиците увеличението на детските надбавки, целящи повишаване на раждаемостта, кара някои жени да останат у дома.

Последната тенденция се проявява на фона на напредъка в усилията за прекратяване на доминацията на мъжете на ръководни позиции.

Източник: investor.bg