След като правителството даде одобрението си за приемането на Северна Македония

След като правителството даде одобрението си за приемането на Северна Македония ...

И парламентът постави условия за приемането на Северна Македония в ЕС.След като правителството даде одобрението си за приемането на Северна Македония и Албания в Европейския съюз, депутатите се готвят да приемат декларация по този повод. Проектът на документа е подкрепен от почти всички парламентарно представени политически сили. В него се посочва, че България запазва последователната си подкрепа за поставяне на реалното начало на процеса на присъединяване към ЕС на югозападната ни съседка и Албания със започването на преговори на двете страни.

Народното събрание призовава официалните представители на Северна Македония да прилагат ефективно, без забавяне и на добра воля Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г., да се придържат стриктно към чл. 8 от договора, а именно към "обективното, основаващо се на автентични и основни на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития, да се въздържат от действия, които се свързват с опити за подкрепа и насърчаване на претенции за признаване на т. нар. "македонско малцинство" в България, включително и в международни организации като Съвета на Европа и многостранни формати.

С текстовете се предлага 44-ото Народно събрание да призове официалните представители на Северна Македония да бъдат реабилитирани жертвите и репресираните от югославския комунистически режим заради българското им самосъзнание, да се придържат стриктно към установената и ратифицирана от парламентите на двете страни клауза по отношение на официалния език на Северна Македония, да прилагат изцяло договореностите, постигнати в рамките на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси, като същите бъдат отразени в учебните програми и материали в най-кратки срокове.

Вносителите предлагат още парламентът да призове югозападната ни съседка да се прекрати всякаква форма на "език на омраза“ срещу България и гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание, включително в медии, надписи на паметници, паметни плочи и др.

С текстовете на проектодекларацията се предлага да се отправи призив и към официалните представители на Република Албания да приемат своевременно вторичното законодателство, относно прилагането на Закона за малцинствата, да гарантират в максимална степен правото на българското национално малцинство да изучава книжовния български език като майчин, да преведат преброяването на населението, съгласно на най-високите европейски стандарти.

 

Източник: banker.bg